MVV Energie CZ - Zodpovědná energie

G-LINDE s.r.o.

Společnost G-LINDE s.r.o. vznikla dne 28. května 2010 jako 100% dceřiná společnost MVV Energie CZ a.s. G-LINDE s.r.o. se podílela na realizaci projektu COGEN II v České Lípě, kde i nadále zajišťuje spolehlivý provoz kogeneračních jednotek.


Obchodní firma: G-LINDE s.r.o.
Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 24684538
DIČ: CZ24684538
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165910

Telefon: +420 602 719 659
Fax: +420 272 733 935
E-mail:
Web: www.gln.mvv.cz

Člen skupiny: MVV Energie CZ
Základní kapitál: 200 000,- Kč
Předmětem podnikání společnosti je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Struktura společnosti:
Společníci: MVV Energie CZ a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele v České republice je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 49685490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, a ve světě MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

V případě, že dojde mezi společností G-LINDE s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o dodávce tepelné energie nebo kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb v oblasti teplárenství, plynárenství a elektroenergetiky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Energetický regulační úřad, Odbor právní ochrany spotřebitele, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, Email: podatelna@eru.cz, Webové stránky: www.eru.cz

Společnost se řídí a postupuje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, jež jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti MVV Energie CZ a.s. www.mvv.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html.

2021 © G-LINDE s.r.o. – všechna práva vyhrazena